заява

ПОРЯДОК

подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв

про випадки булінгу (цькуванню) та

реагування на доведені випадки булінгу (цькуванню)

в Лисянському професійному аграрному ліцеї

Загальні питання

 1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».
 2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню).
 3. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники, працівники та педагогічні працівники ліцею та інші особи.
 4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.
 5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

     Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Детальніше:ПОРЯДОК подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу

ПЛАН

ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАВАННЯ)

НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

з/п

Найменування заходів Відповідальні за виконання Строк виконання

СПРИЯННЯ ЗАПОБІГАННЮ ТА ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ)

1 Проведення інформаційно-просвітницьких заходів в рамках Всеукраїнського тижня протидії булінгу Класні керівники Вересень
2 Формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді, толерантного ставлення до дітей під час освітнього процесу Педагогічний колектив Постійно
3 Практичне заняття «Вчимося дружити» Практичний психолог

Вересень

4 Проведення  бесід, правових, роз’яснювальних годин, лекцій, засідань за «круглим столом», тренінгів, вікторин, оформлення виставок, тощо щодо попередження булінгу в освітньому середовищі та кібербулінгу Заступник директора з навчально-виховної роботи, класні керівники. Протягом року
5 Онлайн моніторинг безпечного освітнього середовища Практичний психолог

Листопад

6 Відпрацювання теми особистої гідності на прикладах літературних та історичних героїв Викладач історії, літератури Протягом року
7 Групова консультація «Не мовчи, якщо тебе ображають» Практичний психолог

Листопад

8 Проведення інформаційно-просвітницьких заходів в рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля

Заступник директора з навчально-виховної роботи , класні керівники, практичний психолог

Листопад - грудень
9 Практичне заняття «Як не стати жертвою булінгу» Практичний психолог Листопад-грудень
10 Проведення опитування здобувачів освіти, їх батьків «Безпечне освітнє середовище» Практичний психолог, класні керівники Жовтень - квітень
11 Проведення зустрічі з представниками відділу ювенальної превенції Класні керівники Протягом року
12 Проведення індивідуальних та групових консультацій з питань насильства та булінгу для учасників освітнього процесу Практичний психолог Протягом року

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

1 Оновлення інформації на сайті навчального закладу з питань запобігання булінгу в освітньому середовищі Практичний психолог Вересень
2 Проведення нарад з педагогічними працівниками з питань профілактики булінгу про захист дітей від усіх форм насильства та жорстокого поводження Заступник директора з навчально-виховної роботи, практичний психолог Жовтень, квітень
3 Обговорення та прийняття правил поведінки в групах, оформлення правил у вигляді наочних стендів, презентацій Класні керівники Вересень
4 Підготовка звіту про виконання заходів щодо виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу Практичний психолог Травень- червень

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Верховна Рада України постановляє:

 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):
 3. частину другу статті 13 після цифр «173» доповнити цифрами «173-4»;
 4. доповнити статтею 173-4 такого змісту:

Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, –

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, –

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, –

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу –

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку;

3) абзац перший частини третьої статті 184 доповнити словами та цифрами «крім порушень, передбачених частинами третьою або четвертою статті 173-4 цього Кодексу»;

4) статтю 221 після цифр «173-173-2» доповнити цифрами «173-4»;

5) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «173-173-2» доповнити цифрами «173-4».

2. У Законі України«Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380):

 1. частину першу статті 1 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

3-1) булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Детальніше:Законодавство України щодо протидії булінгу
 • Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);
 • Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;
 • Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;
 • Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
 • Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;
 • Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
 • Національна поліція України 102.

Що таке булінг?

     Булінг – це моральне, або фізичне насильство, агресія у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення.

Яка відповідальність передбачена за булінг?

В залежності від частоти/складу/cпособу вчинення правопорушення:

 • за вчинення булінгу вперше – штраф від 340 до 850 гривень;
 • за повторне вчинення протягом року після накладення адміністративного стягнення, вчиненння відносно неповнолітнього, вчинення з особливою жорстокістю – штраф від 1700 до 3400 гривень.

В залежності від суб’єкта:

 • за вчинення малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років – штраф від 340 до 850 гривень накладається на їхніх батьків або осіб, які їх замінюють;
 • за приховування випадків булінгу педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівником, керівником/засновником закладу освіти – штраф від 850 до 1700 гривень.

Заклади освіти зобов’язані розмістити на своїх веб-сайтах наступну інформацію:

 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти;
 • порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі освіти від здобувачів освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу у закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу.

Якими є обов’язки засновника закладу освіти?

 • здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти;
 • розглядає апеляційні скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу за заявою здобувачів освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;
 • скликає комісію з розгляду апеляційної скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу та вживає належних заходів реагування відповідно до її рішень;
 • сприяє створенню безпечного освітнього середовища у закладі освіти.

Якими є обов’язки керівника закладу освіти?

 • затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти;
 • розглядає заяви про випадки булінгу від здобувачів освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;
 • скликає комісію для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування.

Якими є обов’язки соціального педагога у закладі освіти?

 • сприяє профілактиці та попередженню булінгу.

Якими є обов’язки здобувачів, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу?

 • повідомити керівництво закладу освіти про відомий їм факт булінгу по відношенню до здобувача освіти або педагогічного працівника, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто, або отримали достовірну інформацію про такий випадок від інших осіб;
 • педагогічні працівники, інші особи, які залучаються до освітнього процесу, повинні вживати невідкладних заходів щодо припинення булінгу в межах своїх повноважень.

Які права мають батьки здобувачів освіти?

 • подавати заяву керівництву закладу освіти або його засновнику про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
 • вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу;
 • брати участь у розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти та отримувати інформацію про стан його реалізації.

Батьки зобов’язані сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо виявлених фактів булінгу; виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу у закладі освіти.

Дочірні категорії